כיצד משנים את התוכניות של הבניה

בניה היא תחום מאוד מורכב. לא רק מהרכב של אנשים שאחראים בכל פעם על פעולה אחרת חשובה, אלא גם מרצף של חוקים ותקנות שמגדירים ומחייבים לפעול באופן מסוים על מנת שהבניה בכל מקום ועל כל סוג של קרקע תתבצע בהתאמה למה שאפשרי ולמה שמותר בלבד.

חוקים לעיתים משתנים ומתחדשים עם כל מיני סוגים של תוספים שמקלים או מחמירים, וכך גם התוכניות של הבנייה שנמצאות בכל רשות מקומית יכולים אף הם לעבור סוגים שונים של שינוי במידה והם עברו את הועדה של תכנון ובניה והגישו להם את מסמך התבע העדכני.

מה זה תבע בכלל, ולמה אנחנו צריכים אותה? תבע היא התוכנית שמגדירה על פי חוק מה מותר לעשות ולמה מוגדר השימוש בחלקה מסוימת, בכל רחבי המדינה. שינויים בתוכנית קיימת הם דבר אפשרי, כי שרואים שמתרחש עבור בניינים שעוברים תמ"א ומקבלים לתוכם עוד קומה או שתיים, וכן אצל בעלי קרקע פרטית שמגדילים את הנכס שלהם עם יחידה מניבה או עם עוד קומה.