דין חובות שהתיישנו

לאחרונה חל שינוי משמעותי באופן בו מתייחסת המערכת המשפטית אל חובות ישנים של ארנונה ומשווה את ההתייחסות הזאת אל יתר הנושאים שקשורים לחוק ההתיישנות. משמע, לאחר  7שנים שהיו קיימים חובות ארנונה ישנים ולא נגבו על ידי העיריה, מדובר בחוב שחל עליו חוק ההתיישנות וזהו חוב בטל.

שנים רבות היו מחלוקות בין בעלי נכסים לבין עיריות אשר היו מציגות תביעות בגין חובות ארנונה ישנים לאחר תקופות ארוכות ביותר, אפילו של עשרים שנה, כאשר לבעל החוב לא הייתה לרוב ברירה מלבד לבצע תשלום של החוב או לנסות ולערער עליו.

 

דיני ההתיישנות הינם מערכת סבוכה של חוקים וחשוב שלא לבצע תהליכים חשובים מול העיריות בכל הנוגע לחובות ישנים שקיימים זמן רב, אלא לחפש אחר עצה משפטית מעורכי דין שמבינים את החוק על בוריו ויכולים להציע דרכי פתרון שתהיינה אפקטיביות יותר מאשר לנסות ולפתור את התהליך בצורה עצמאית.

השתהות במילוי החובה, חוסר תום לב וחריגה מסמכות הינן דרכי הפעולה של עיריות רבות אשר אותן בית המשפט אינו מקבל בתור התנהגות של כללי מנהל תקינים, ולכן עלה הצורך להכריז גם על מקרים של חובות ארנונה ישנים כעל כאלה שהולמים את חוק ההתיישנות.