משגיחים עלינו

אחד מן הדברים הרבים עליהם אמונים יהודים שומרי דת בכל רחבי העולם הוא העניין של שמירה של אכילת אוכל כשר. שמירה של כשרות הינה עניין רחב יריעה אשר יש דקדקנות רבה בו וכל זאת על מנת למנוע מכל יהודי שומר מצוות לבצע דבר עבירה ולאכול מאכל שיטמא את הגוף אשר נחשב לכלי קדוש וטוהר שיש לשמור עליו באופן זה על ידי נקיטה בצעדים שמונעים טומאה. דבר זה אינו מוגבל אך ורק לנושא של הכשרות אלא לכל הנושאים והמנהגים לפיהם פועל כל יהודי בהגדרה של הדת ובעצת הרבנים.

 

מי משגיח עלינו?

מכיוון שישנם מוסדות וגופים אשר דואגים להכין מוצרי אוכל רבים עבורנו ישנה דרישה כי בכל גוף כזה יוצבו משגיחי כשרות שכל מטרת עבודתם היא לוודא כי כל דבר מאכל אשר מוכנס אל המקום הינו כשר וכי כל הפעולות אותן מבצעים באוכל ובמקום בו נמצא האוכל מתבצעות בהתאם לדרישות של חוקי הדת ולאחר ביצוע של הכשרה מתאימה שתספק להם את כל הידע הנדרש לשם שמירה על נושא הכשרות שלם ותקין בכל מקום בו המשגיחים מוצבים.