מי מורשה לפרק אסבסט בישראל?

אם גיליתם כי יש במתחם העבודה או מתחם המגורים שלכם לוחות אסבסט מומלץ יהיה לפעול במהרה לפירוק לוחות האסבסט והרחקתם מהאזור. חשיפה לאסבסט מסוכנת לבני האדם, אך יש לזכור כי כל עוד החומר נשאר שלם ואינו מתפורר הסכנה מזערית. עבודות פירוק חושפות את העובדים לסכנות ובהתאם לכך, לא כל קבלן יוכל לבצע את העבודה, באופן עצמאי אין להתעסק כלל עם חומרים מסוכנים.

מיהו קבלן אסבסט מורשה?

רק חברות מקצועיות ואחראיות מקבלות את האישורים הדרושים לביצוע עבודות הפירוק, נדגיש כי העבודות מתבצעות תוך שימוש בציוד מגן מקיף ופינוי ישיר של הלוחות מהשטח. אין להשליך לוחות אסבסט באתרי פסולת רגילים או להשאירם חשופים לציבור. טרם תחילת עבודת הפירוק יש לקבל היתרים לפינוי מהמשרד לאיכות הסביבה, ללא מעורבות של קבלן מורשה לביצוע עבודת הפינוי לא יתקבל האישור. בהמשך תבוצע העבודה על ידי עובדים מנוסים תוך אריזת החומר המסוכן בשקים מיוחדים המועברים לקבורה באתרים מיוחדים המיועדים להשמדת חומרים מסוכנים. את העבודה תשלימו עם בנייה של גג חדש עשוי חומרים בטוחים לשימוש.