קבלת פיצויי פיטורים בהרעת תנאים

מקום העבודה שלנו הוא מקום שבו אנחנו נמצאים במשך שעות ארוכות של היום כאשר ההסכם בינינו לבין המעסיק שלנו מגדיר מראש מהם תנאי ההעסקה ומה נדרש מאיתנו על מנת לקבל את התמורה בצורה של משכורת ויתר תנאים סוציאליים. מצד שני גם לעובד יש את הזכויות שלו שאותן חייב לפי חוק העבודה לספק כל סוג של מעסיק בארץ ישראל, ובמידה ותנאים אלו נפגעו כל עובד יכול לתבוע עבור הרעת תנאים בעבודה את פיצויי הפיטורים לאחר שזה החליט לעזוב את המקום בשל כך.

כל עובד שחש כי התנאים שמתקיימים בעבודה הם נחשבים בתור הרעה בתנאים, טרם העזיבה צריך כי יהיו לו שלושת התנאים הבאים אשר איתם יהיה אפשר להתקדם אל עבר עזיבה ודרישה לקבלת חבילת הפיצויים שמגיעה לכל עובד לאחר התקופה הארוכה בה עבד שם. עברו על התנאים המצטברים הללו וודאו טרם נקיטה בפעולה מול המעביד כי אתם בטוחים שאלה חלים גם במקרה הספציפי שלכם.

  • הרעת תנאים מוחשית
  • הזדמנות לתיקון המצב
  • הוכחת קשר ישיר