משתמשים בצבא

בדיוק כפי שקורה בחיים האזרחיים כאשר אנשים נתפסים על עבירות של החזקת סמים, הדחת קטין לשימוש בסמים וסחר בסמים, כך זה גם קורה בחיים שעל מדי צבא שם הסמים גם מחלחלים פנימה אם על ידי שימוש לצריכה על ידי החיילים עצמם ואם על ידי חיילים אשר מבצעים סחר בסמים במסגרת הצבאית.

ההבדל הגדול הוא באופן שבו המערכת של בית הדין הצבאי בוחר לבצע ענישה לאחר ביצוע של עבירה של צריכת סמים בצבא כאשר יכול להיות מעבר לרישום הפלילי תקופה ארוכה ביותר של מאסר בבית מעצר צבאי, פסילה של הרישיונות של הנהיגה הן האזרחיים והן הצבאיים  ואפילו להיות במסגרת של מעצר עד אשר כל ההליכים מול אותו נאשם ממוצים עד תום.

בשל כל אלה כדאי מאוד לשקול בכובד ראש את האפשרות של צריכה ואחזקת סמים כאשר נמצאים בתקופה של השירות הצבאי ובמידה ואכן קרה מקרה וישנה עבירה שמרחפת מעל לראש שלכם לבחור את האדם המקצועי בתחום עם היכרות מעמיקה על האופן שבו במסגרת בית הדין הצבאי מתייחסים לאלה.