חופשיות בהיריון

לא קל להיות אישה מהסיבה הפשוטה שאישה היא זו שנושאת את הילד שגדל ברחם שלה תשעה חודשים, וברוב מכריע אישה היא זו שתישאר בבית למשך כל חופשת הלידה אשר בתשלום טרם החזרה אל מעגל העבודה. מה יוצא מכל אלה? כמות לא קטנה של מעסיקים שרוצים לעשות הכל על מנת שלא להעסיק אישה לקראת היריון או במהלך של מצב שכזה בשל החשש הטבעי כי ההשקעה תאבד מן הערך שלה עם כמות גדולה של חוסרים במקום העבודה בהמשך הדרך, עם כל ילד שמגיח ממנה אל העולם.

הדבר יותר בעייתי כאשר מדובר במצב של פיטורי עובדת בהריון שטרם הספיקה לעבוד חצי שנה במקום אחד, מפני שאז המעסיק אינו נדרש לקבל את האישור של הממונה בעניין במשרד התמ"ת, אלא אם ישנה הוכחה כי הפיטורין היו על בסיס אותו הריון זמן מועט טרם הגעה אל היעד הבלתי אפשרי של חצי שנה. נותר רק לקוות כי היריון שהוא דבר מבורך לא יצטרך להיות מפורק לכדי חוקים והערכות שווי כספי.