מתמודדים עם יוקר המחיה

לא הרבה אנשים מבינים כי הם יכולים לקבל כסף בחסרה מן המדינה ורק יושבים ומתלוננים כל היום לגבי הדרך בה המדינה עושקת את האזרחים שלה. מה קורה בפועל? יכולים לחסוך כסף עבור כל דבר כמעט בחיים הללו אם רק משכילים לבדוק מה קורה בשטח ולעמול על מנת להשיג את כל מה שיכול לסייע בהתמודדות עם יוקר של מחיה.

אפשר לרכוש בגדים במחירי סוף עונה, לדרוש הנחות מספקים של שירות קיימים אחרת לעבור אל אחרים, להקטין את הצריכה של אשראי שכולל ריבית יקרה, לדרוש העלאה כשאר זו בהחלט ראויה והגיע הזמן עבורה ולבדוק אצל רשות מס הכנסה החזר מס מידי שנה, ואם אפשר אז שש שנים אחורנית, שם מגלים כי נמצאים במצבים רבים כמה אלפי שקלים שבהחלט עושים את כל ההבדל במאזן השנתי של כל אזרח.

לא חייבים לשלם יותר. צריכים רק לבדוק את הדרכים הכי יעילות כדי להשיג את כל מה שאפשר מתוקף חיי צרכנים ומתוקף זכויות האזרחים.